Thursday, June 30, 2016

Cosa mangiano gli animali? Sabes que comen los animaless? Un joc per aprendre sobre l'alimentació animal.

de
Has de moure els animals a casa seva.                    Has de mover los animales a su casa.
Clica en cada casa para activar el botton READY 
Fes clic sobre el link per començar                                              Haz clic para comenzar

Please Feed the animals


No comments: