Saturday, September 17, 2016

Un joc per contar i sumar. Un juego para contar y sumar.

fish bowl addition

clica el link.

No més cal entendre els números, moure els peixos i comptar el total.
Sólo hay que entender los números. Luego mover los peces a la pecera y elegir el total.

... and PLAY AGAIN!!No comments: